Privacybeleid

1. gegevensbescherming
De huurder gaat ermee akkoord dat in het kader van het met hem gesloten contract noodzakelijke gegevens over zijn persoon worden opgeslagen, gewijzigd en/of verwijderd. Alle persoonlijke gegevens worden absoluut vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden doorgegeven. De huurder heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de opslag van zijn gegevens. De verwijdering zal binnen een redelijke termijn plaatsvinden indien er geen wettelijke vereisten (bv. uit het oogpunt van de belastingwetgeving) zijn die het tegendeel bewijzen.

2. verantwoordelijk voor de inhoud van www.sonnenroeschen.smoobu.net 
De auteur staat niet in voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur aantoonbaar met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de exploitanten ervan verantwoordelijk. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Delen van de pagina's of de gehele publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen worden uitgebreid, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk verwijderd door de auteur zonder afzonderlijke aankondiging.

3. beeldrechten, ontwerp en uitvoering
Chalet Sonnenröschen, André Bratschi, Pfaffenwis 5, 8118 Pfaffhausen - Zwitserland